• Slide image one
  • Slide image four
  • Slide image two
  • Slide image five
  • Slide image six
  • Slide image seven
Algirdas Brilius PDF Email
Asmenybės kokybinę brandą galėtų iliustruoti tokia formulė:

           

(T – tikslingumas, A – atsakomybė,  K – kūrybiškumas,  ego – egoizmas, I – ištvermė). (A.B.)

Kompozitorius Algirdas Brilius gimė 1964 metais birželio 10 d. Vilkaviškyje. Mokėsi gimtojo miesto vidurinėje (dabar „Aušros“ gimnazija) bei muzikos mokyklose. Būdamas moksleiviu įkūrė mokykloje džiazo ansamblį, kuriame pats grojo fortepijonu. Nusprendęs stoti į Lietuvos muzikos akademiją, muzikos teorijos ir istorijos dalykų mokėsi savarankiškai; kompozicijos konsultacijas suteikė  kompozitorius ir pedagogas Teisutis Makačinas.

1983 – 1988 metais Algirdas Brilius studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, profesorių Eduardo Balsio, Juliaus Juzeliūno ir Broniaus Kutavičiaus kompozicijos klasėse. Baigęs studijas, 1988 m. pradėjo dirbti Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje muzikos teorijos disciplinų ir  kompozicijos dėstytoju. Algirdas Brilius išugdė būrį  jaunimo,  pasirinkusio kompozitoriaus-profesionalo kelią. Tai LKS narės Žibuoklė Martinaitytė-Rosaschi, Raminta Šerkšnytė, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Jurgita Mieželytė, Egidija Medekšaitė, Giedrė Pauliukevičiūtė-Dabulskienė ir kiti. 2001-2002 m. A. Brilius studijavo DeVry universiteto Kellerio aukštojoje vadybos mokykloje (JAV) ir vėliau visas savo kūrybines jėgas skyrė kitai sričiai - informacinėms technologijoms. 2003 m. už nuveiktus darbus Europos komisijos buvo įvertintas informacinių technologijų eksperto kvalifikacija. Anot kompozitoriaus, šiandien jis savo kūrybines ambicijas realizuoja dirbdamas  kaip sistemų architektas, IT projektų vadovas  labai įvairiose organizavimo srityse – nuo medicinos priemonių, maisto  gamybos, turizmo ir prekybos projektų iki bendradarbiavimo su mokslo institucijomis. 

Algirdo  Briliaus kūryba skamba koncertuose, festivaliuose, tačiau kompozitorius teigia, kad  jo gyvenime muzika šiandien yra ne darbas, o greičiau pomėgis, kuriam skiriamas laisvalaikis. Algirdo Briliaus muzikinė kūryba nėra gausi, dominuoja sakraliniai, instrumentiniai muzikos žanrai –  miniatiūros ir stambių formų kūriniai. Kompozitoriaus muzikinės kalbos žodynas formuojamas polifoninės faktūros principu, įtakojančiu lineariškai rašomų balsų/tembrų įspūdį. Statinė, tačiau sutelktą vidinę įtampą savyje telkianti harmonija, raiški, bet kartu ir suvaldyta emocija, impresionistinės nuotaikos, koloristiniai sąskambių virpesiai bei religinių motyvų – temų simboliai Algirdo Briliaus kūrinių skambesį priartina prie XX a. vokiškosios mokyklos (ypač Paul Hindemith) garsinių įvaizdžių.

Reikšmingesni paskutinių metų kūriniai:

C-A-G-E CODA (2013 m.) karilionui

OFFERTORIUM (2010 m.) obojų kvartetui

KOPĖČIOS (2009 m.) fortepijoniniam kvartetui

L'EAU ÉBLOUISSANTE  (2005 m.) fortepijoniniam kvintetui

MAGNIFICAT (2003 m.) sopranui ir kameriniam ansambliui

Papildomos nuorodos:

http://www.mic.lt/lt/classical/persons/info/57?ref=%2Flt%2Fclassical%2Fpersons%2F41