• Slide image one
  • Slide image four
  • Slide image two
  • Slide image five
  • Slide image six
  • Slide image seven
Vidmantas Bartulis PDF Email

Ir romanas, ir muzikos kūrinys yra tarsi gerai sužaista šachmatų partija, kurios ėjimai iš anksto apgalvoti“ (V.B.)

Kompozitorius Vidmantas Bartulis gimė 1954 metais balandžio 3 dieną Kaune. Mokėsi Kauno J.Naujalio vidurinėje meno mokykloje, 1980 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir tearo akademija) prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę. Po studijų baigimo tris metus kompoziciją dėstė Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. Nuo 1990 metų dalyvavo „Meno sambūris“ veikloje, kurios rezultate kartu su aktoriumi Valentinu Masalskiu realizavo įvairius kūrybinius sumanymus. 1983-1993 metais dirbo Kauno dramos teatro Muzikos skyriaus vedėju, vėliau (1999-2003 m.) buvo šios įstaigos vadovas. 2001- 2007 m. buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas bei šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ meno vadovas. Nuo 1983 m. kompozitorius kompoziciją dėsto Kauno I – je vaikų muzikos mokykloje, šiuo metu yra Kauno valstybinės filharmonijos direktoriaus pavaduotojas meno reikalams, Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos fakulteto docentas. Kompozitorius Vidmantas Bartulis 1996 metais pripažintas geriausiu muzikos teatrui kompozitoriumi, 1998 metais apdovanotas Lietuvos Nacionaline premija, 2007 m. - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. 2003 m. įvairiuose Kanados miestuose surengta keturių autorinių V.Bartulio koncertų serija. Tais pačiais metais kompozitorius laimėjo prizą už geriausią orkestrinį kūrinį (oratorija Nelaimėlis Jobas” simfoniniam orkestrui, chorui ir solistams) Lietuvos kompozitorių sąjungos surengtame geriausių metų kūrinių konkurse ir buvo paskelbtas Metų kompozitoriumi. 2005 m. už naujus originalius kūrinius išrinktas Įsimintiniausiu Kauno menininku. 2006 m. kompozitoriui įteikta Meno kūrėjų asociacijos premija už koncertą dviem smuikams ir simfoniniam orkestrui, oratoriją “Kelias”, simfoniją “Sodas”. Vidmanto Bartulio kūriniai nuolat skamba įvairiuose muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kūriniai išleisti autoriniuose ir bendruose lietuvių kompozitorių rinkiniuose. Apie kompozitoriaus kūrybą išleista Rūtos Gaidamavičiūtės monografija „Vidmantas Bartulis: tarp garso ir tylos“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos institutas, Vilnius, 2007 m.). Vidmanto Bartulio brolis - violočelininkas ir Kauno styginių kvarteto meno vadovas Saulius Bartulis yra daugelio kompozitoriaus kūrinių pirmasis atlikėjas, jo muzikos propaguotojas.

Kompozitoriaus Vidmanto Bartulio, kaip ir jo bendraamžių (Onutės Narbutaitės, Algirdo Martinaičio, Mindaugo Urbaičio, Fausto Latėno, Dalios Kairaitytės) muzikinė kalba ir stilius atsiskleidė aštuntojo dešimtmečio pabaigoje. Šios kartos muzikinė kalba nekomplikuota, skaidri, turinti minimalizmo požymių, vyrauja elegiškos nuotaikos, mąslumas, pabrėžtinai poetiniai kūrinių pavadinimai, paraščių prasmės. Kompzitorius Vidmantas Barulis vadinamas ilgiausių kūrinių pavadinimų autoriumi (pvz.: „Reti susitikimai, kurių metu mes šokame aistringus šokius, mename mirusius draugus ir mus užplūsta sentimentalūs prisimnimai“). Kompozitorius yra grynosios ir taikomosios muzikos autorius. Tiek vienoje, tiek kitoje kategorijoje apstu žanrinės įvairovės, stilistinės žaismės. Grynosios muzikos pavyzdžiuose esama solinių, kamerinių, simfoninių kūrinių. Paskutiniu metu nevengiamos aliuzijos į konkrečią epochą, kompozitoriaus citatą („I like...“ serija), kurios organiškai įsikomponuoja į muzikos kūrinio dramaturgiją. Sceninės muzikos panoramą sudaro performansai, muzika teatrui (parašyta muzika daugiau nei šimtui spektaklių), kantatos, oratorijos, taikomojo pobūdžio kūriniai, skirti specialioms šventėms. Nors prasmingiausias Vidmanto Bartulio natografijoje ženklas yra pauzė, pabrėžianti kūrinio erdvėlaikio kontūrus, tačiau nevengiama tylą „papuošti“ ir jumoru, ironija, netikėtų (chuliganiškai teatralinių, misterinių) posūkių pagardais.

Reikšmingesni paskutinių metų kūriniai:

AUKSINIAI ANGELAI (2012 m.) dvigubam styginių kvartetui

I LIKE SOUVENIRS (2012 m.) altiniam saksofonui, akordeonui ir kontrabosui

SLĖNIS (2011 m.) simfoniniam orkestrui

CYNTHIA'S DREAM (2011 m. ) fortepijonui, styginių orkestrui ir video

BOLERO.PAVANA LACRIMAE (2010 m.) violončelei ir styginių orkestrui

Papildomos nuorodos:

www.mic.lt

http://kmb.kvb.lt/