• Slide image one
  • Slide image four
  • Slide image two
  • Slide image five
  • Slide image six
  • Slide image seven
Daiva Rokaitė-Dženkaitienė PDF Email

Kompozitorė, pedagogė Daiva Rokaitė-Dženkaitienė gimė 1972 metais Kaune. 1986-1990 m. mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar - Kauno J.Gruodžio konservatorija), Algimanto Kubiliūno muzikos teorijos ir kompozicijos klasėje. 1990-1995 m. studijavo kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, profesoriaus Broniaus Kutavičiaus klasėje, 1995-1996 m. tobulinosi magistrantūroje pas profesorių Julių Juzeliūną. 1996-2001 m. studijavo doktorantūroje (mokslinio darbo vadovas - docentas Rimantas Janeliauskas), 2006 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Muzikos erdvės struktūra Renesanso polifonijoje ir jos projekcija šiuolaikinėje muzikoje“. Kaune kompozitorė dirbo pedagoginį darbą: 1998-2000 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje dėstė solfedžio ir harmonijos kursus, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete - muzikos kalbą, Sakralinės muzikos mokykloje buvo teorinių dalykų mokytoja. Kompozitorės gyvenimo ir kūrybos kelias nutrūko staiga, 2010 metais, kūrybinis palikimas nėra gausus - viso labo apie 25 kūriniai. Už kūrinį „Credo" 1991 m. kompozitorei buvo paskirta „Jaunos muzikos" choro konkurso antroji premija, jos kūriniai skambėjo jaunimo ir šiuolaikinės muzikos festivaliuose „Atžalynas“, Jaunimo kamerinės muzikos dienos Druskininkuose, „Jauna muzika“, „Gaida“, „Iš arti“, „Muzikos ruduo“.

Kompozitorės pasaulis – tai mokslinis senosios muzikos tyrinėjimas, leidžiantis kūryboje keliauti laike ir erdvėje, jungti viduramžių organumo parafoninius balsų derinius, renesansinį perspektyvos pojūtį su aleatorika, serijine, repetityvine technika, susikurtomis derminėmis ir ritminėmis sistemomis. Gyvenime pasižymėjo ypatingu darbštumu, nuoseklumu ir tvarkingumu. Kūryboje daugiau vyravo analitinis, o ne įkvėpimo impulsas. Labai gerbė ir vertino savo kelyje sutiktus mokytojus - kompozitorius, išskirtinai domėjosi P.Boulezo ir O. Messiaeno kūryba, tačiau didžiausiais patarėjais ir autoritetais Daivai Rokaitei - Dženkaitienei gyvenimo, kūrybos klausimais buvo šeima - tėvai ir sesuo. Kompozitorės muzikai buvo artimas ekspresyvus kalbėjimas, banguojantis savo emocinėmis skalėmis, auginamas ir išblėstantis palaipsniui. Muzikos kūrimas jai buvo tarsi dienoraščio rašymas, kai procesas svarbesnis už rezultatą. Todėl Daiva Rokaitė-Dženkaitienė kantriai laukė, kol patys atlikėjai atras jos muziką, o santykis su muzikantais - atsargus, pagarbus, pasitikintis jų gebėjimais perskaityti šiuolaikinį muzikos tekstą. Regis, kad tik savo kūrinių partitūroms kompozitorė patikėdavo savo mintis ar išgyvenimus, kurių neskubėjo atverti aplinkiniams.

Reikšmingesni paskutinių metų kūriniai:

REMINISTENCIJA (2009 m.) fortepijoninim kvartetui

NUTOLAU TOLAU (2008 m.) chorui ir fortepijoniniam trio

SOLI (2008 m.) styginių kvartetui

DANGAUS AKMUO (2007 m.) simfoniniam orkestrui

DIMENSIJA (2005 m.) styginių orkestrui

Papildomos nuorodos:

www.mic.lt