• Slide image one
  • Slide image four
  • Slide image two
  • Slide image five
  • Slide image six
  • Slide image seven
Vladas Švedas PDF Email

Mano gyvenimą supo mano krašto dainos. Išeini į lauką ir girdi, kaip žmonės dainuoja: vieni vienam kaimo gale, kiti - kitam, čia, žiūrėk, daina atplaukia iš nežinia kur. (V.Š.)

Kompozitorius Vladas Švedas gimė 1934 m. balandžio 2 d. Dubičiuose (Varėnos rajonas) girininko šeimoje. 1946-1951 m. mokėsi Panevėžio 1-ojoje berniukų gimnazijoje, grojo gimnazijos pučiamųjų orkestre, o kompozitoriaus Antano Belazaro globojamas sukūrė pirmuosius savo muzikos kūrinius. Vėliau kompozitoriaus kelias plėtojosi Panevėžio muzikos mokykloje, kur mokėsi groti trombonu, 1953-1958 m. studijavo Lietuvos konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) folkloro katedroje, kuriai tuo metu vadovavo ir skatino domėtis bei tyrinėti lietuvių muzikinį foklorą prof. Jadvyga Čiurlionytė. Baigęs studijas Vladas Švedas iki 1967 m. Panevėžio muzikos technikume dėstė teorines disciplinas, dirbo koncertmeisteriu. 1962-1965 metais pas prof. Julių Juzeliūną tęsė kompozicijos studijas. 1967-1975 m. vadovavo muzikos teorijos skyriui ir dėstė Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar - Kauno J.Gruodžio konservatorija). Nuo 1976 m. šešerius metus vadovavo Kauno menininkų namams, vėliau – iki 1985 metų buvo M. ir K. Petrauskų memorialinio muziejaus direktorius. Nuo 1985 m. dirbo tik kūrybinį darbą, mirė 2012 m. birželio 8 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Vladas Švedas žinomas ne tik kaip kūrėjas, muzikos propaguotojas, lektorius, su autoriniais koncertais ir pokalbiais apie muziką pabuvojęs beveik visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Ne mažiau reikšminga V. Švedo visuomeninė veikla, kuri buvo ypač matoma Kauno mieste. Jo pastangomis buvo įprasminta nemažai kultūrinę atmintį bylojančių darbų: kompozitoriaus J. Gruodžio biustas Muzikinio teatro sodelyje (skulptorius K.Bogdanas) ir Jeronimo Kačinsko paminklas (A. Šlapikas), memorialinės lentos T. Braziui, J. Indrai, J. Pakalniui, sutvarkyti kompozitorių J. Gruodžio, J. Pakalnio ir S. Šimkaus antkapiniai paminklai ir kapavietės. Atgavus nepriklausomybę, V. Švedas surengė penkiolikos koncertų ciklą „Pro memoria“. V. Švedas yra redagavęs ir instrumentavęs ne vieną lietuvių muzikinės klasikos kūrinį, kuriuos realizavo Kauno miesto kolektyvai (K.V. Banaičio opera „Kastytis“, Č. Sasnausko „Rekviem“ ir kt. Norėdamas Kauno visuomenę supažindinti su šiuolaikine lietuvių kompozitorių kūryba, kompozitorius M.K.Čiurlionio Nacionaliniame muziejuje rengė koncertų-susitikimų ciklą Šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių portretai“. Kompozitoriaus Vlado Švedo kūryboje vyrauja žanrinė ir tematinė įvairovė – nuo solinių kūrinių – iki oratorijos ar sceninės poemos, operos. Labiausiai kompozitorių domino didelių apimčių kūriniai, maksimalios instrumetų panaudojimo galimybės, sąskambiai, susiliejantys į sonorinius debesis. Nors kūryboje vyrauja ekspresyvus kalbėjimas, šiuolaikiškai persipinantys lietuvių liaudies dainų motyvai, XX a. komponavimo technikos (dodekafonija, aleatorika), Vlado Švedo muzikos turinys moderniai artikuliuoja Lietuvos praeitį, filosofinių apmąstymų ir gamtos vaizdus. 

Reikšmingesni paskutinių metų kūriniai:

SIMFONIJA Nr. 13 IN MEMORIAM M.K.ČIURLIONIUI (2011 m.) kameriniam orkestrui ir vargonams

ALLEGRO BARBARO (2011 m.) trio sonata fleitai, altui ir fortepijonui

JŪROS BANGOS ŠVELNUS PRISILIETIMAS (2010 m.) obojų kvintetui

KONCERTAS - POEMA vargonams ir pučiamųjų sekstetui (2009 m.)

SIMFONIJA Nr. 11 (2009 m.)

Papildomos nuorodos:

http://www.mic.lt/lt/classical/persons/info/svedasvladas?ref=%2Flt%2Fclassical%2Fpersons%2F41

http://kmb.kvb.lt/svedas/?menu=izanga