• Slide image one
  • Slide image four
  • Slide image two
  • Slide image five
  • Slide image six
  • Slide image seven
Darius Kučinskas PDF Email

Čiurlionis man išlieka švyturiu, rodančiu kelią tiek mokslo srityje, tiek neramioje mūsų visų gyvenimo jūroje. (D.K.)

Muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras prof. Darius Kučinskas gimė 1966 m. kovo 29 d. Ukmergėje. Fortepijono muzikos studijas pradėjo Ukmergės muzikos mokykloje, tęsė Vilniaus J.Tallat - Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Lietuvos muzikos akademijoje. 1993 m. Darius Kučinskas baigė Lietuvos muzikos akademijos B. Vainiūnaitės fortepijono klasę, įgijo fortepijono pedagogo, koncertmeisterio ir kamerinio ansamblio muzikanto kvalifikacijas. Kaip pianistas dalyvavo įvairiose koncertinėse programose, koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, dalyvavo tarptautiniame J.S.Bacho pianistų konkurse Sarbriukene (Vokietija). Vėliau Lietuvos muzikos akademijoje įgijo pedagogikos magistro laipsnį, nuo 1998 m. iki 2002 m. toje pačioje aukštojoje mokykloje tęsdamas menotyros doktorantūros studijas apgynė disertaciją „M. K. Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas (genezės aspektas)“.

1990 – 1998 m. dirbo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vyresniuoju mokslo darbuotoju, kur ir prasidėjo muzikologo Dariaus Kučinsko išskirtinis susidomėjimas M.K.Čiurlionio gyvenimu ir kūryba, kompozitoriaus muzikos tyrinėjimai, leidybos organizavimas. 2002–2005 m. dėstė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete, nuo 2003 m. dėsto Kauno technologijos universitete. Nuo 2003 m. yra minėto universiteto Humanitarinio fakulteto Garso ir vaizdo menų technologijų katedros vedėjas. Pasiekimus mokslo srityje atspindi daugelį kartų skirtos stipendijos mokslininkų vizitams (2010 m. - Lietuvos mokslo tarybos stipendija, 2006 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos aukščiausio laipsnio valstybės stipendija, 2003 - Sorbonos (I) universiteto ir Vienos universiteto stipendijos, 2001 - Šiaurės šalių ministrų tarybos stipendija. Muzikologas Darius Kučinskas dirbo įvairiuose užsienio mokslo ir studijų centruose, archyvuose, muziejuose (2006 m. ir 2012 m. J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuvių muzikologijos archyvas ir Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje, 2006 m. - J. Carrillo archyvas Meksikoje, 2007 m. - Nancy2 universitetas Prancūzijoje, Napier universitetas Škotijoje). Darius Kučinskas yra daugelio tarptautinių organizacijų (SIM – Society of Interdisciplinary Musicology, ICMS - International Congress on Musical Signification, IAML - International Association of Music Libraries, AMICA - Automatic Musical Instrument Collectors‘ Association) Lietuvos mokslininkų sąjungos ir Lietuvos kompozitorių sąjungos (muzikologų sekcijos) narys, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Studijų kokybės ir vertinimo centro ekspertas, Kauno m. Švietimo tarybos narys.

Muzikologas Darius Kučinskas daugiausiai gilinasi ir tyrinėja M. K. Čiurlionio muzikinį palikimą, todėl daugiau kaip kelis dešimtmečius nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose, paskelbė virš dvidešimt mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Savo darbuose Darius Kučinskas taip pat pristato muzikos semiotikos, muzikos tekstologijos, notacijos ir muzikos leidybos technologijos, menų sintezės klausimus bei problematiką, kuri atsispindi tiek respublikinėje, tiek užsienio mokslinėje bei kultūrinėje spaudoje.

Reikšmingesni paskutinių metų darbai (knygos):

LEIDĖJAS JONAS PETRONIS (sud. D. Kučinskas ir R. Misiukevičius). Kaunas: Naujasis lankas, 2012. 192 p. ISBN 978-9955-03-722-4.

LIETUVIŠKA MUZIKA PIANOLAI. KATALOGAS IR KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ. Kaunas: Technologija, 2010. 72 p. ISBN 978-9955-25-903-9.

CHRONOLOGINIS MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MUZIKOS KATALOGAS. Kaunas: Technologija. 2007. 576 p. ISBN 978-9955-25-210-8 (II-a pataisyta ir papildyta laida – 2008).

M. K. ČIURLIONIO FORTEPIJONINĖS MUZIKOS TEKSTAS (GENEZĖS ASPEKTAS). Monografija. Kaunas: Technologija. 2004. 196 p. ISBN 9955-09-715-9.

Papildomos nuorodos:

http://www.personalas.ktu.lt/~darkuci/index.htm