• Slide image one
  • Slide image four
  • Slide image two
  • Slide image five
  • Slide image six
  • Slide image seven
Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė PDF Email

Nesutinku su posakiu „vienas lauke - ne karys“. (K.M-V.)

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė gimė 1955 m. rugpjūčio 2 d. Kaune. 1976 m. su pagyrimu baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo klasę. Tais pačiais metais Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija), 1984 m. baigė prof. A. Ambrazo muzikos teorijos klasę. 1982–1985 m. dėstė harmoniją ir muzikos istoriją Panevėžio pedagoginėje muzikos mokykloje (dabar Panevėžio konservatorija). Nuo 1985 m. gyvena Kaune, dirba M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje. Nuo 1990 m. su pertraukomis dėstė muzikos istorijos disciplinas J. Naujalio muzikos gimnazijoje, nuo 2004 m. toje pačioje mokykloje dėsto muzikologijos praktiką muzikos teorijos specialybės moksleiviams. 2012 m. už knygą Antanas Kučingis. Laiškai. Dokumentai. Atsiminimai" įvertinta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija, nuo 2013 m. vadovauja LKS Kauno skyriui.

Svarbiausia Kristinos Mikuličiūtės-Vaitkūnienės veiklos sritis – lietuvių muzikinės kultūros paveldo sklaida. Muzikologė propaguoja muzikos meną skaitydama paskaitas miesto visuomenei, moksleiviams, pedagogams, muziejininkams, komentuoja koncertų programas įvairiose Kauno salėse, gimtame mieste ir Lietuvos regionuose skaito pranešimus jubiliejiniuose žymių muzikų vakaruose ir kitokiuose renginiuose. Paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje, dalyvavo televizijos bei radijo laidose, Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje suorganizavo per 1000 renginių. Minėto muziejaus padalinyje, J. Gruodžio memorialiniame muziejuje, parengė J. Gruodžio gyvenimo ir kūrybinės veiklos ekspoziciją, laikinų parodų iš muziejaus fondų.

Reikšmingesni paskutinių metų darbai (sudaryti leidiniai):

ANTANAS KUČINGIS. Laiškai. Dokumentai. Atsiminimai. Sudarė ir parengė K.Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, 2012. 448 p. ISBN 978-609-95377-0-2.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIUS. Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius, Viešoji įstaiga Iš Arti", 2011. 40 p. ISBN 978-609-95330-3.

JUOZAS NAUJALIS. Parengė K.Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus: Naujasis lankas, 2009. 40 p. ISBN 978-9955-03-586-2.

MIKAS PETRAUSKAS. Parengė K.Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus: Naujasis lankas, 2008. 40 p. ISBN 978-9955-03-513-8.

STASYS ŠIMKUS. Parengė K.Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ir Vida Bingelienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus: Naujasis lankas, 2007. 32 p. ISBN 978-9955-03-378-3.